INFORMACE

23.LISTOPADU 2024

I letos si připomeneme významnou událost v dějinách Plzně - dobytí města vojsky generála Mansfelda v roce 1618.
Proběhne tradiční rekonstrukce boje o městské hradby v Proluce v Křižíkových sadech


Generál Petr Ernest hrabě von Mansfeld byl vojenský podnikatel ve službách českých protestantských stavů.
Plzeň věrná habsburskému císařskému domu byla útočištěm pro katolické uprchlíky z Prahy a proto byl Mansfeld vyslán, aby město dobyl.
19. září dosáhla Mansfeldova armáda plzeňských předměstí a město bylo obleženo, protože k přímému dobytí neměl generál dost sil.
2. listopadu dorazilo protestantské dělostřelectvo, ale ráže ani počet děl nebyl dostatečný.
V této době již obráncům začalo docházet jídlo a oblehatelům naopak přicházely stále nové zásoby a rekruti.
21. listopadu 1618 se podařilo prorazit hradební zeď v dnešní Dřevěné ulici.
Následovalo několik hodin bojů muže proti muži a poté již Plzeň náležela oblehatelům.

Město zaplatilo vysoké výpalné a stavovské vojsko zde zůstalo až do konce roku 1620.

Výpalné i vydržování Mansfeldovy posádky vedly k obrovskému zadlužení měšťanů.
Na začátku obléhání vypálili sami Plzeňané svá předměstí, aby ztížili situaci oblehatelů.
V průběhu okupace se ve městě rozšířily nemoci, nesprávně v dobových záznamech označované jako mor, které značně snížily počet obyvatel.

Z Plzně, která byla do roku 1618 druhým nejvýznamnějším městem Českého království hned po Praze
se stalo provinční město...

26.března 1621 vydali Mansfeldovi generálové město do rukou katolického velitele generála Tillyho.v Po tříletém vyjídání měšťanských domácností opustil poslední stavovský voják Plzeň dne 6. dubna 1621.
To již sám generál Mansfeld ve městě dlouho nepobýval.
Již tak nesmírně zadlužené Plzeňany stál odchod jeho vojsk dalších 87.000 zlatých, kterými museli přispět na vyplacení dlužného žoldu!

FOTOGALERIE

PARTNEŘI

Kudyznudy.cz - tipy na výlet